News

20 October 2016 / Club News

Twrnament er cof Morgan Parry 2016

Cynhaliwyd cystadleuaeth am darian coffa Morgan Parry brynhawn Mercher, Hydref 19 ar Y Morfa.

Mae’n gyfle i fechgyn a merched blwyddyn 5 a 6, sef dan 11eg ddangos eu doniau a mwynhau rygbi gan obeithio byddent yn dod draw i’r clwb i ymarfer ar nos Wener a chymeryd rhan mewn gemau ar y Sul.

Chwech o ysgolion y fro oedd yn bresennol i’r gystadleuaeth 10 bob ochr, megis Ysgol y Gelli, Maesincla a Hendre o Gaernarfon ac yna Bontnewydd, Rhostryfan a Llanrug o’r ‘wlad’.

Cafwyd gemau gwerth-chweil a gemau brwd a bu raid i’r gem derfynol rhwng Ysgol Maesincla a Rhostryfan orffen yn gyfartal ar ol hanner awr o chwarae.

Llongyfarchiadau i’r ddau dim sy’n rhannu y darian a diolch i bawb oedd yn bresennol.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|