Event: Boxing day with Y Gogs

26/12/2015 11:00

Rhagfyr 26 December, 2015 GWAHODDIAD I DDIWRNOD SANT STEFFAN Y GOGS INVITATION TO Y GOGS BOXING DAY SESSION RHAGLEN / PROGRAMME GÊM GOGS / GOGS’ GAME Cychwyn / Kick Off - 12.00pm Clwb Rygbi Caernarfon Rugby Club Bwyd am ddim wedi ddarparu gan y Clwb Free food prepared by the Club Punch Rhyfeddol / Mystery Punch Gêm Rhanbarthol ar y Teledu / Regional Game on the Television Raffl / Raffle Oes ganddoch anrheg Dolig oedd ddim yn plesio neu botel o rhywbeth sydd yn edrych am gartref arall, dewch a fo fel cyfraniad i’r Raffl. If you’ve got an unwanted Xmas present or a bottle that’s looking for another home, donate it to the raffle. Pob cyfraniad call, neu hyd yn oed hanner call, yn dderbyniol. All sensible donations, or even half sensible, acceptable Manylion pellach / Further details Brian 07974373998


Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|