Clwb Rygbi Caernarfon

Ieuenctid

Mae'r Tim Ieuenctid (Dan 19) yn ymarfer bob nos Fawrth a Iau ar y Morfa am 7yh.

Capten y tîm yw Ieuan Owen. Yr is gapten yw Rhodri Williams.

Yr Hyfforddwyr yw:

Geraint Llyn, 07795 573924
Ieuan Jones, 07557759703

Rheolwyr y tim yw Dafydd Evans(07974 477265) ac Huw Roberts.