Clwb Rygbi Caernarfon

Ieuenctid

Mae'r Tim Ieuenctid (dan 19) yn ymarfer bob nos Fawrth a Iau ar y Morfa am 7.00 yh

Yr Hyfforddwyr yw:

  •    Carl Russel Owen : 07557 113046
  •    Ieuan Jones           : 07557  759703
  •    Huw Roberts         : 07787  574316
  •    Alun Efans         

Rheolwyr y Tim yw:

  •   Dewi Jones            :  07552 225315
  •   Richard Pierce       :  07771 523024
  •